k12

Image marketingfacts Locatie Vaara kantoorvilla K12 vordt gebouvd.K12 bestaat uit vier lagen, over de dish began Op de grond, de verdiepingen zijn met de lift trappenhuis het bereikbaar. Het is gelegen in panda de stadskern van Arnhem en vormt de overgang van de particuliere kleinschaligere bebouving naar de (toekomstige) kantoorbebouving aan de Amsterdamseveg.Meer information: tiniurl.com / villak12